hét magazine over leidinggeven op Curaçao en aruba

Archief

Coaching

online

Januari 2020

Met minimale inspanning maximale impact

100 Women Who Care

Als manager, expert of ondernemer vervullen zij vaak hoge posities op Curaçao in uiteenlopende sectoren. Wat zij ook met elkaar gemeen hebben, is dat zij zich betrokken voelen bij de hele samenleving en graag ook werkelijk iets willen betekenen voor mensen die het nodig hebben. Dit artikel gaat over vrouwen die hun overvolle agenda’s niet als excuus gebruiken om aan de zijlijn te blijven of geen oog te hebben voor de sociaal-maatschappelijke uitdagingen om hen heen. Coaching ging in gesprek met de kern van de Curaçaose afdeling ‘100 Women Who Care’.

Tekst Gofrie van Lieshout

De donaties tot nu toe werden in ontvangst genomen door:

- Curaçao Art Foundation

- Unique Learning Center Curaçao Foundation

- Tur Mucha mester kome

- Hospice Arco Cavent

- Fundashon Nos Kas

- Sea Turtle Conservation x2

- Fundashon Alton Paas

- Stichting Huize Veronica

- Clini Clowns

- Totolika

- Fundashon Salú pa Tur

Succesvol liefdadigheidsconcept

Het begon in 2008 in Michigan (Verenigde Staten) waar een groep vrouwen binnen een uur tijd 10.000 dollar bijeenbracht om 300 babybedjes te kopen voor een liefdadigheidsorganisatie. Een succesvolle actie die leidde tot de oprichting van inmiddels bijna 500 zelfstandige chapters ‘100 Women Who Care’ in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Vrouwen die zich kunnen en willen inzetten voor goede doelen en daar ook werk van maken. Tijdens een internationaal congres over watermanagement in 2015 ontmoette Vanessa Toré, destijds in de functie van Beleidsdirecteur bij het ministerie van VVRP, de Canadese Valerie Jenkinson. De oprichter van 100 Women Who Care St. Lucia. Zij opperde of Vanessa er niet voor voelde om een lokale afdeling op te richten en in november 2016 had Curaçao, na St. Lucia, de tweede Caribische afdeling operationeel.

Direct sloten zich enkele bekende vrouwen aan en Jeanette Bonet, Caroline Castendijk, Nataly Lobato-de Windt en Carin Bult zijn sindsdien samen met Vanessa de enthousiaste aanjagers van het initiatief op Curaçao. Op Nataly Lobato-de Windt na zijn zij ook allemaal aanwezig tijdens het gesprek.

 

Even efficiënt als effectief

Het concept is eenvoudig maar doeltreffend. Er is geen sprake van een hiërarchie of formele organisatie. Elk kwartaal is er een bijeenkomst op de eerste dinsdag van de derde maand die begint om 18.00 uur en maximaal één uur duurt. Vrouwen nodigen anderen uit via hun eigen netwerk en iedereen is welkom. Er is slechts één voorwaarde, en dat is het meebrengen of storten van 100 gulden. Tijdens dat uur mogen drie aanwezigen een pitch van vijf minuten geven namens een organisatie die een financieel steuntje in de rug goed kan gebruiken en zich daarvoor heeft aangemeld. Na afloop wordt gestemd aan wie de opbrengst van de avond wordt gegund en dat bedrag wordt binnen een dag ook overgemaakt of overhandigd.

In principe mag elke lokale organisatie zich aanmelden om een beroep te doen op de donatie van een bijeenkomst. Namen worden op een briefje in een schaal gedaan en blind worden drie briefjes getrokken. Als er geen vertegenwoordiger aanwezig is van de organisatie of niemand namens deze organisatie een pitch wil geven dan gaat het briefje terug en wordt er een nieuwe naam uitgehaald. Het goede doel dat tijdens de bijeenkomst de meeste stemmen krijgt en de opbrengst van die avond ontvangt, is voor een jaar uitgesloten van verdere deelname.

Het werkt verrassend goed. Hotel Kurá Hulanda in Otrobanda faciliteert de bijeenkomsten en zowel vooraf als na afloop is er gelegenheid om samen nog iets te eten en te drinken. Maar het formele onderdeel is binnen een uur afgerond en een organisatie kan huiswaarts met een mooi bedrag als schenking.

 

Vertrouwen in plaats van verplichtingen

Sinds november 2016 tot december 2019 hebben 150 vrouwen zich aangemeld. Maar het aantal aanwezigen, en dus ook het bedrag van de donatie schommelt. Gemiddeld komen er 30 tot 40 mensen die samen dan een bedrag van drie- tot vierduizend gulden doneren.

Sommigen komen heel bewust om kans te maken op het geld voor de stichting waar zij bij betrokken zijn. Als het gelukt is een bedrag te ‘winnen’ komen zij dan niet altijd meer terug. Dat kan en mag. Het is wel jammer dat zij niet blijven komen om ook bij te dragen aan andere doelen, maar daar zal een reden voor zijn, zo is de gedachte, en het is geen verplichting. Daar staat tegenover dat er ook wel eens iemand verhinderd is maar toch de kwartaalbijdrage betaalt.

Inmiddels staat de teller op 45.000,- gulden, een bedrag dat is uitgekeerd aan 12 verschillende initiatieven.

Dat het geld goed wordt besteed, daarover bestaat geen twijfel. Het hele concept is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen in de deelnemers maar ook in het eigen beoordelingsvermogen. Misbruik komt dan eigenlijk ook niet voor, zo zijn de deelnemers aan het gesprek het met elkaar eens. ‘We bepalen zelf wie we het gunnen en als iemand staat te pitchen waar we geen vertrouwen in hebben gaan de stemmen vanzelf naar iemand anders. Eenvoudig en democratisch.’

En dan is er ook nog de sociale controle natuurlijk. Mensen kennen elkaar en het wordt bijzonder gewaardeerd als tijdens de eerstvolgende bijeenkomst kort wordt verteld waar het geld aan is besteed.

 

Anekdotes en motivatie

De motivatie voor de vrouwen die er wel elke keer zijn is groot en daar zijn redenen genoeg voor. Het geld komt 100 procent en direct terecht bij een doel dat samen is gekozen, zo geven de aanwezigen aan. Heel transparant en concreet. Het kost relatief weinig moeite en tijd en toch wordt er echt verschil gemaakt. ‘Dat voelt goed, om soms anderen net dat zetje te kunnen geven dat nodig is. Ook leer je van alle initiatieven die voorbijkomen en natuurlijk is het een heel bijzonder gezelschap. Dat is elke keer anders en zeer gevarieerd maar toch is er een band ontstaan tussen de deelnemers die elkaar anders niet zo snel tegen zouden komen’, zo wordt enthousiast aangegeven.

En dan zijn er natuurlijk de anekdotes over kippenvelmomenten en dankbaarheid van begunstigden. Over patiënten die graag meer groenten wilden en nu dankzij een donatie hun eigen greenhouse hebben. Of de CliniClowns die heel praktisch opslagruimte nodig hadden en kregen. Totolika dat werd verrast omdat iemand namens hen de pitch had gedaan. Ontroerend en confronterend soms maar altijd bijzonder.

 

Doelen 2020

Om voldoende mensen te blijven motiveren ook echt te komen en te doneren blijft wel een uitdaging. Via persoonlijke en zakelijke netwerken worden vrouwen uitgenodigd en ook al is er dan geen organisatie- of marketingplan, dat vraagt wel enige organisatie en inzet. De ambitie voor 2020 is om tot gemiddeld 100 vrouwen per bijeenkomst te komen. Dat zou betekenen 4 x 10.000 gulden per jaar om aan goede doelen te kunnen schenken. Met niet meer inspanning dan één uur per kwartaal maximaal impact voor de samenleving.

 

Meer informatie over 100 Women Who Care:

 

Algemeen:

http://www.100wwc.org/how-it-works/

 

Curaçao:

https://curacao-100woc.weebly.com/

 

Facebook:

100 women who care Curaçao

 

 

>> De volgende bijeenkomst is op 3 maart 2020

om 18:00 uur bij Kurá Hulanda in de 'Rubens Salon'

© ABCourant 2020