hét magazine over leidinggeven op Curaçao en aruba

Archief

Coaching

online

Voor talentmanagement zijn

visie en lef nodig

In de 21ste eeuw is iedere hr-manager en leidinggevende zich bewust van het belang van gemotiveerde medewerkers. Energieke mensen zijn een voorwaarde om een productieve en succesvolle organisatie te zijn. Gemotiveerd, omdat zij zich zowel professioneel als persoonlijk kunnen ontwikkelen en omdat zij worden gestimuleerd om te blijven leren en groeien. Ook gemotiveerd, omdat zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren en daarvoor gewaardeerd worden. Talentmanagement is een prima instrument dat ingezet kan worden om dit te bereiken. Toch blijkt het steeds weer lastig te zijn om dat in de praktijk succesvol te implementeren. In dit artikel worden de meest voorkomende knelpunten in samenhang met mogelijke oplossingen besproken.

Een bijdrage van Caribbean Projects in samenwerking met prof. dr. Lidewey van der Sluis en Christel Cornelisse-de Vries MSc

Effectief talentmanagement staat of valt

met goed leiderschap

Het inzetten van medewerkers op hun talent is een essentieel onderdeel van succesvol  werkgeverschap. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. Er moet een doel behaald worden en er is een strategie om dat voor elkaar te krijgen. Het is dan aan leidinggevenden en de hr-manager om het talent van medewerkers en de ontwikkeling hiervan optimaal aan te laten sluiten op deze strategie. Talentmanagement moet geen doel op zich  zijn, maar een kansrijke methode om de motivatie en prestaties van medewerkers optimaal af te stemmen op de doelstellingen van uw bedrijf. Het gevoel van leidinggevenden om ‘voorbijgestreefd’ te worden, moet plaats maken voor trots op de prestaties van medewerkers. Leidinggevenden die talent daadwerkelijk weten aan te wakkeren, mogen trots zijn op hun eigen leiderschap. Op die manier ontstaat een energieke, vitale en toekomstbestendige organisatie.

 

Geen plek meer voor verworven rechten

en posities

Talentmanagement wordt niet vanzelfsprekend met open armen ontvangen door medewerkers. Verworven rechten of een positie dankzij het aantal dienstjaren, een bepaald diploma of een goede relatie met de manager, zijn niet veilig als de wind van talentmanagement gaat waaien. Het leveren van een toegevoegde waarde gaat dan de plaats innemen van allerlei eerder verworven rechten en posities. Het resultaat gaat tellen. Dit kan bedreigend zijn voor mensen die zich beroepen op verworvenheden, maar biedt tegelijkertijd kansen aan degenen die hun talentenwillen ontwikkelen en daarmee een waardevolle bijdrage aan de organisatie leveren.  Een goede combinatie van prestatie, talent en ambitie is het vertrekpunt. Senioriteit en persoonlijke belangen zijn geen doorslaggevende factoren meer en dat vergt soms een grote omslag in de mindset van medewerkers en leidinggevenden. Vooral binnen organisaties waar informele processen en agenda’s structuren en verhoudingen bepalen.

 

Talentmanagement als integraal vraagstuk

Vaak genoeg zien we in de praktijk een eenzijdige en versimpelde invulling van talentmanagement. Er wordt bijvoorbeeld gefocust op een selecte groep medewerkers die vanwege hun positie, opleiding- en ontwikkelmogelijkheden aangeboden krijgen. Een ander voorbeeld is

De ‘Triple T-organisatie©’:

Talentgericht, Talentvol en Toekomstbestendig

een organisatie die vakinhoudelijke ontwikkeling wil stimuleren bij haar medewerkers, maar in de beoordeling en beloning van medewerkers de nadruk legt op de declarabele uren. In beide voorbeelden ontbreekt een duidelijke visie en doelstelling voor talentmanagement. Talentmanagement is een integraal vraagstuk en gaat over het gehele proces van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in een organisatie en het individu (de medewerker) in dit complexe speelveld. Talentmanagement is daarom een integraal organisatievraagstuk.

 

Uitdagingen van onze lokale arbeidsmarkt

De samenstelling en dynamiek van de lokale arbeidsmarkt zorgen voor specifieke uitdagingen voor wat betreft het aantrekken en behouden van gemotiveerde en talentvolle medewerkers. De jaarlijkse brain drain zorgt voor een vertrek van een groot aantal gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskrachten, maar ook de beperkte lokale

opleidingsmogelijkheden maken het voor organisaties lastig om medewerkers kansen te bieden hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. De kleinschaligheid van de arbeidsmarkt heeft ook tot gevolg dat medewerkers minder snel geneigd zijn om van werkgever en functie te veranderen, met als gevolg geringe mobiliteit op de arbeidsmarkt en binnen organisaties.

Het krijgen van vastgeroest en gedemotiveerd personeel ligt op de loer. Investeren in interne mobiliteit en op creatieve wijze de instroom van nieuw talent en kennis stimuleren, is voor organisaties op Curaçao en Aruba essentieel om gezond en vitaal te worden en te blijven. Traineeships voor jonge talenten, multidisciplinair en afdelingsoverstijgend met aandacht voor management development, kunnen worden ingezet worden om een talentvolle en toekomstgericht organisatie te worden.

 

Talentmanagement en waardegericht organiseren

Talentmanagement. Het klinkt logisch, maar hier ook echt werk van maken op strategisch niveau is een behoorlijke uitdaging. Managers die bestaande patronen durven te doorbreken om ruimte te maken voor anders denken en anders doen, kiezen voor talentmanagement. Geen gemakkelijke weg, maar wel een weg met toekomstperspectief.

In februari 2019 komt Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit in Nederland naar Curaçao voor het verzorgen van een tweedaagse masterclass Strategisch Talentmanagement. Zij is spreker, schrijver en organisatieadviseur en schreef meer dan 200 artikelen en 8 managementboekenTijdens de masterclass ligt de focus op twee belangrijke uitgangspunten:

1. Optimaliseren van de waardecreatie door mensen

2. Sturen op rendement op investeringen in talent

Daarbij reikt zij handvatten aan om te schakelen tussen weten-schappelijke kennis en modellen en de dagelijkse praktijk. Naast theorie komt vooral de eigen praktijksituatie van de deelnemers aan de orde en staan de uitdagingen omtrent medewerkers en arbeidsrelaties centraal. In twee dagen komen deelnemers tot een visie op talent en aan de hand van een stappenplan wordt de aanzet tot beleid ontwikkeld, waarmee talentmanagement in de eigen organisatie kan worden ingericht en verbeterd. Lokale praktijksituaties en casuïstiek worden ingebracht en besproken door Christel Cornelisse-de Vries, organisatiepsycholoog en Manager Human Capital Consulting bij Deloitte Dutch Caribbean te Curaçao. <

 

Meer weten? Vraag de uitgebreide informatiefolder aan via email info@caribbean-projects.com of ga direct naar het aanmeldingsformulier:

https://caribbean-projects.com/aanmeldingsformulier-masterclass/

 

 

© ABCourant 2020