hét magazine over leidinggeven op Curaçao en aruba

Archief

Coaching

online

Hoe gaat het met GreenTown?

In de eerste groene editie van Coaching magazine stond onder andere een bijdrage van GreenTown. Nu, vijf jaar later, geeft Andres Casimiri een update van de stand van zaken in deze gastcolumn.

Tekst Andrés F. Casimiri

GreenTown Curaçao is 'gedachtegoed'. Het zijn ideeën, visies en vooruitzichten die uit de gedachten van meerdere personen zijn ontsproten. Deze ideële gedachten zijn onder één naam onder-gebracht, GreenTown Curaçao, geschreven met hoofdletter G en T.

 

De grondgedachte is: 'GreenTown wants to replace the heavily polluting oil refinery on Curaçao with a durable, lively, green and vibrant city-district'.  Elk onderdeel uit die beschrijving staat op zichzelf – samen vormen ze GreenTown Curaçao.

 

Eén deel van die grondgedachte wil ik benadrukken. 'GreenTown wants to replace the heavily polluting oil refinery on Curaçao'. De grondleggers die deze gedachte hebben geformuleerd, zijn duidelijk. Er wordt niet omheen gedraaid. Ze hebben het over vervangen. GreenTown neemt de plaats in van de raffinaderij. Alle 440 hectaren van het bevuilde en met olie doordrenkte stuk grond aan het Schottegat. Dat was en blijft de originele visie van de oprichters, wanneer Refineria Isla eenmaal gesloten is en het vastgoed vrijkomt.

 

Het huidige bestuur van de stichting Greentown - met kleine letter t - wijkt van GreenTowns plan af en neemt het plan van de Lighthouse Club uit 2006 over. Dat plan voorziet in een soort Greentown, welk hier en daar op opengevallen plekken wordt gebouwd, en de raffinaderij behoudt.

 

Of gemakzucht, politiek profijt, vakbonden sussen, of in de gunst van de Regering Rhuggenaath willen komen, ertoe geleid heeft deze weg te kiezen, of omdat twee Greentown bestuursleden, geassocieerd met de bouwwereld, dit plan snel willen ontwikkelen, weet ik niet. Elke expert zegt: 'Eerst ontmantelen, dan saneren en dan bouwen'. Dit zet de oprichters van GreenTown lijnrecht tegenover het huidige bestuur.

De drie grondleggers, Alaric Smeets, Sven Rusticus en Andrès Casimiri, blijven trouw aan hun originele gedachte. Zij houden vast aan hun principes. Ze geven niet toe aan verwaterde imitaties om de politiek eensgezind te houden.

 

Smeets en Rusticus wonen niet meer op Curaçao. Smeets werkt in de Verenigde Staten aan zijn Masters in Scenarioschrijven. Rusticus en oud-bestuurslid Orlando Meulens zijn GT-teamleden die vanuit Nederland het originele gedachtegoed beschermen, uitdragen en verdedigen.

 

Met een groep professionals werk ik momenteel een breder plan uit. Een masterplan, plan-van-aanpak, financiering en afvloeiingsregeling voor het Isla-personeel worden afgerond, om het daarna wereldkundig te maken.

 

Het GreenTown Curaçao gedachtegoed is niet veranderd en zal ook niet veranderen. Elke verandering van het originele plan mag het predicaat 'GreenTown Curaçao' niet dragen.

© ABCourant 2020