hét magazine over leidinggeven op Curaçao en aruba

Archief

Coaching

online

15 juli 2020

Medewerkers met een hoge engagement zijn energiek en productief in hun werk, leveren kwaliteit, zijn loyaal aan de organisatie en tevreden met hun werk. Organisaties investeren daarom terecht in het versterken van engagement onder medewerkers. Onder normale omstandigheden bieden vele onderzoeken volop inzichten en tools om engagement in een organisatie te beïnvloeden. Echter, door de wereldwijde Covid-19-crisis, die ook de Dutch Caribbean treft, bevinden organisaties zich in een andere, onbekende wereld. Hoe organisaties in buitengewone en onzekere tijden medewerkers tóch kunnen blijven binden en boeien, komt in dit artikel aan bod.

Tekst Christel Cornelisse-de Vries, MSc.

Engagement

in onzekere tijden

Het belang van engagement

Engagement wordt in de literatuur1 beschreven als de mate van tevredenheid over het werk, de loyaliteit richting de organisatie en de bereidheid om zich extra in te zetten voor het realiseren van organisatiedoelen. Hoge engagement onder medewerkers is een essentieel ingrediënt voor het succesvol functioneren van een organisatie. Onderzoeken van Bersin en Gallup2/3 hebben aangetoond dat engagement de productiviteit van medewerkers, de tevredenheid onder klanten en de lange-termijn winstgevendheid van de organisatie positief beïnvloedt.

 

Wereldwijd erkennen organisaties het belang van engaged personeel. Uit het Global Human Capital Trends Report4 van Deloitte blijkt dat acht op de tien bestuurders en senior managers engagement als een zeer belangrijke prioriteit zien. Ook in de Dutch Caribbean investeren steeds meer organisaties in aspecten die bijdragen aan hoge engagement, waaronder het creëren van betekenisvol werk en een positieve en prettige werkomgeving, het aanbieden van leer- en ontwikkelmogelijk-heden en het ontwikkelen van inspirerend leiderschap5.

 

Ineens is het crisis

De afgelopen maanden heeft Covid-19 het leven van vrijwel iedereen op zijn kop gezet. Hoewel onverwachte gebeurtenissen, nieuwe ontwikkelingen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat bij het leven horen, is de huidige pandemie een uniek en op zichzelf staand fenomeen. Nooit eerder werden het openbare leven en de economie op de eilanden van de Dutch Caribbean zo hard getroffen als nu. Elke persoon in de samenleving voelt in meer of mindere mate de effecten van deze wereldwijde crisis.

 

Covid-19 heeft ook op organisaties een ongekende impact. Bedrijven moeten de bedrijfsvoering in hoog tempo (verder) digitaliseren en van de ene op de andere dag hebben organisaties te maken met personeel dat vanuit huis werkt of het werk niet meer zoals gebruikelijk kan uitvoeren vanwege de restricties van de fysieke werkplek. Deze abrupte ontwikkeling heeft de werkcontext in korte tijd drastisch veranderd. Uit internationaal onderzoek van Willis Towers Watson6 blijkt dat 84% van de ondervraagde organisaties ondanks de Covid-19-crisis een hoge engagement heeft weten te behouden. Recent onderzoek van Gallup7 in de Verenigde Staten heeft zelfs hogere niveaus van engagement onder medewerkers aangetoond.

 

Een nadere analyse van de aanpak van de bedrijven waarbij de Covid-19-crisis een positief effect heeft op engagement, brengt een aantal best practices aan het licht. Hieruit blijkt dat het tonen van oprechte interesse en empathie richting medewerkers, het faciliteren van medewerkers bij het combineren van werk en privé en het communiceren van een duidelijke en inspirerende boodschap essentieel zijn om ook in onzekere tijden een hoge mate van engagement te behouden.

 

Oprechte interesse en empathie

Vooral in tijden van abrupte veranderingen en onzekerheid is het belangrijk voor organisaties en hun leiders om te erkennen dat dit voor stress zorgt. Leiders die oprecht interesse tonen in het welzijn en de veiligheid van medewerkers, luisteren naar de zorgen en zich empathisch opstellen, versterken in crisissituaties de arbeidsrelatie. Door frequente en consistente contactmomenten, met behulp van moderne technologie, kan de medewerker emoties en gedachten ventileren. Ook creëert de leidinggevende hierdoor juist kansen om het vertrouwen in de medewerker uit te spreken en hem of haar te motiveren. Dit zal de kwaliteit van de arbeidsrelatie en het engagement verhogen.

 

Hulp om werk en privé te combineren

Covid-19 heeft veel levens in meer of mindere mate aangetast. Zorgen over baanbehoud, het inkomen en de gezondheid van dierbaren, maar ook meer praktische zaken als thuisonderwijs aan kinderen en

mantelzorg maakten het leven van velen in korte tijd stukken complexer. Organisaties die medewerkers faciliteren in het combi-neren van het werkende bestaan met het privéleven investeren in engagement. Door het geven van meer autonomie en de flexibilisering van arbeidsvoorwaarden worden medewerkers in staat gesteld om hun werk in hun leven ín te passen. Concrete voorbeelden hiervan zijn een flexibele werkplek en -tijden, arbeidstijdverkorting en de optie tot extra (zorg)verlof.

 

Inspirerende en transparante communicatie

Leiders die in tijden van crisis de missie van de organisatie blijven uitdragen en de toegevoegde waarde van het werk - voor klanten, stakeholders en de maatschappij - blijven benadrukken, geven medewerkers het gevoel dat zij onderdeel zijn van iets groters dan zijzelf. Dit gevoel geeft betekenis aan het werk, verbindt en motiveert mensen en geeft houvast. Uit recent onderzoek8 blijkt dat het gevoel van beloning onder medewerkers versterkt wordt als zij zich verbonden voelen met hun team en kunnen bijdragen aan de gezamenlijke doelen van de organisatie. Om te investeren in engagement in crisistijd is het daarom essentieel om die saamhorigheid en gedeelde missie en doelen te blijven benadrukken.

Ook het belang van de voorbeeldfunctie van leiders wordt in onzekere tijden versterkt. Onderzoek naar emotionele intelligentie9 laat zien dat medewerkers bij veranderingen of in crisissituaties vaak onbewust naar hun leidinggevenden kijken voor handvatten hoe te reageren en om te gaan met de situatie. Als leiders hierop inspelen door een duidelijke boodschap consistent en frequent te communiceren, voelen mede-werkers zich gesteund en zijn zij meer bereid om gedreven de uitdaging aan te gaan. Het is beter om eerlijk te zijn over wat nog onbekend is, dan om niets te zeggen. Transparante communicatie, positief of negatief, geeft uiteindelijk meer duidelijkheid en rust dan onwetendheid.

 

Transparante communicatie, positief of negatief, geeft uiteindelijk meer duidelijkheid en rust dan onwetendheid

 

'Never waste a good crisis'

De befaamde uitspraak van Winston Churchill in de jaren 40 van de vorige eeuw, is ook van toepassing op de Covid-19-crisis en de situatie waarin organisaties in de Dutch Caribbean zich als gevolg daarvan bevinden. De kern van deze uitspraak is om de kansen die een crisis biedt óók te zien en te benutten. Tijdens een crisis worden mensen vaak vindingrijker en ontstaan er mogelijkheden die anders blijven liggen. Organisaties in de Dutch Caribbean staan op dit moment voor grote uitdagingen. Hoewel vele aspecten van de Covid-19-crisis ver buiten de beïnvloedingssfeer van organisaties liggen, zijn er ook factoren die wel te controleren zijn en juist een uitgelezen kans bieden om te investeren in engagement onder medewerkers en samen sterker uit de crisis te komen.

Leiders die oprecht interesse tonen in het welzijn van medewerkers, versterken in crisissituaties de arbeidsrelatie

Over de auteur

Christel Cornelisse-de Vries, MSc. is organisatiepsycholoog, psycholoog-NIP en manager Human Capital Consulting, Learning & Assessments bij Deloitte Dutch Caribbean. Deloitte biedt klanten vanuit een gecombineerde expertise business gedreven oplossingen voor innovatieve talent-, leiderschap- en change-programma’s. Daarbij worden internationale trends vertaald naar de lokale context. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel kunnen verzonden worden naar ccornelisse@deloitte.cw.

 

Engagement versterken in crisistijd door:

  • Oprechte interesse en empathie tonen in welzijn en veiligheid van medewerkers
  • Frequente contactmomenten organiseren
  • Medewerkers faciliteren in de combinatie van werk en privé
  • Missie, visie en gedeelde doelen blijven benadrukken
  • Transparante boodschap communiceren, positief of negatief

1) Kahn, William A. (1990), ‘Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work’, Academy of Management Journal, 33 (4): 692–724

2) ‘Simply irresistible: Engaging the 21st century workforce’, Bersin by Deloitte, 2014

3) Harter, J. (2020), ‘4 Factors Driving Record-High Employee Engagement in U.S.’, Gallup

4) Global Human Capital Trends Report, Deloitte, 2016

5)  ‘Is your organization simply irresistible? Creating an organization people will clamor to work for and hate to leave’, Bersin by Deloitte, 2019

6)  ‘Survey best practice: The employee experience during COVID-19’, Willis Towers Watson, 2020

7)  Harter, J. (2020), “Engagement Continues Historic Rise Amid Coronavirus’, Gallup

8) Global Human Capital Trends 2020: The social enterprise at work, Deloitte Insights

9) Brewer, J. (2020) ‘Anxiety Is Contagious. Here’s How to Contain It’, Harvard Business Review

© ABCourant 2020